• Home
  • Prawnik dla każdego. Czy należy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych?

Prawnik dla każdego. Czy należy urzędowo ograniczać ceny usług prawniczych?

12 września 2007 dr hab. Ryszard Sowiński Analiza < 1 min

W analizie oceniono przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości projekty aktów prawnych, regulujących zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych za świadczone przez nich usługi. Tekst zawiera uzasadnienie proponowanych zmian oraz pokazuje, jak kształtują się ceny usług prawniczych. Nasi eksperci analizują rozwiązania przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości pod kątem prawa wspólnotowego i konstytucji RP, oraz porównują z rozwiązaniami zastosowanymi w innych krajach. Według autorów ustanowienie płacy maksymalnej w kształcie przedstawionym przez Ministra Sprawiedliwości odbiega od realiów rynkowych i jest z wielu powodów niewskazane. Jakie będą skutki wprowadzenia tego projektu w życie oraz jaka jest propozycja naszych ekspertów w kwestii rozwiązania problemu wysokich opłat za usługi prawnicze, dowiedzą się Państwo z raportu.