17 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

krystyna.bobinska@sobieski.org.pl | +48 662 193 708 Ekspert w dziedzinie gospodarki, transportu i energetyki. Tematy: Infrastruktura drogowa, transport publiczny, koleje, bezpieczeństwo energetyczne, regulacja sektora energetycznego, międzynarodowe stosunki gospodarcze, globalizacja gospodarki Publikacje eksperckie  

14 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

tomasz.grosse@sobieski.org.pl | +48 501 095 987 Ekspert w dziedzinie integracji europejskiej i geoekonomii Tematy: Integracja europejska – aspekty ekonomiczne, polityczne i administracyjne, geoekonomia Publikacje eksperckie Socjolog, politolog i historyk. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się

13 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

piotr.hanczyc@sobieski.org.pl | +48 509 857 700 Ekspert w dziedzinie nowych technologii, szkolnictwa wyższego i ochrony zdrowia. Tematy: modele kształcenia kadr akademickich, systemowe uwarunkowania szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie, ochrona zdrowia i nowe technologie

12 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

krzysztof.komorowski@sobieski.org.pl | +48 693 935 214 Ekspert w dziedzinie nowe technologie. Tematy: Społeczeństwo informacyjne, e-Government, Rynek IT Publikacje eksperckie

11 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

piotr.korys@sobieski.org.pl | +48 600 252 544 Ekspert w dziedzinie gospodarki. Tematy: rozwój gospodarczy, demografia i migracje, historia gospodarcza, studia nad korupcją, modernizacja gospodarcza,wpływ globalizacji na rozwój krajów i regionów peryferyjnych Publikacje eksperckie