22 października 2019 Zespół IS < 1 min

robert.zajdler@sobieski.org.pl Tematy: Energetyka. Integracja europejska. Partner w kancelarii prawnej świadczącą usługi dla sektora energetycznego Zajdler Energy Lawyers & Consultants. Adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Pełnomocnik Dziekana ds. R&D. Wcześniej,

21 października 2019 Zespół IS < 1 min

radoslaw.pyffel@sobieski.org.pl | +48 501 292 763 Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin. Tematy: Reformy w Chinach. Polityka gospodarcza China. Nowy Jedwabny Szlak. Współpraca gospodarcza między Chinami i Polską. Publikacje eksperckie Kierownik studiów "Biznes

4 września 2019 Zespół IS < 1 min

janusz.wdzieczak@sobieski.org.pl | +48 515 778 928 Ekspert w dziedzinie ekonomia Tematy: ekonomia, rynki i usługi finansowe, środki unijne, finansowanie infrastruktury. Publikacje eksperckie Ekonomista, historyk gospodarczy, specjalista w zakresie finansowania inwestycji oraz rynków Europy

20 czerwca 2019 Zespół IS < 1 min

filip.seredynski@sobieski.org.pl | Publikacje eksperckie Członek zarządu Instytutu Sobieskiego oraz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w sekcji Polityka Zagraniczna, Obronność i Bezpieczeństwo. Radca prawny specjalizujący się w obsłudze prawnej przemysłu zbrojeniowego i partner

18 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

michal.beim@sobieski.org.pl | +48 696 151 112 Ekspert w dziedzinie transport Tematy: transport miejski i regionalny, infrastruktura drogowa i kolejowa, planowanie przestrzenne, ruch rowerowy, problemy komunikacyjne miast, aglomeracji i regionów. Publikacje eksperckie