2 lipca 2018 Zespół IS < 1 min

lukasz.zaborowski@sobieski.org.pl | +48 500 225 932 Ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego. Tematy: międzyregionalne dysproporcje rozwojowe, polityka spójności terytorialnej, krajowe i wojewódzkie strategie rozwoju, kształtowanie sieci ośrodków osadniczych, planowanie systemów transportowych, miejskie obszary funkcjonalne, podział