14 października 2011 Jan Filip Staniłko Komentarz 5 min

Największym błędem polskiej transformacji z punktu widzenia potencjału rozwoju w najbliższych dekadach był brak reform szkolnictwa zawodowego i wyższego. Błąd ten jest o tyle niewybaczalny, że w jego skutek największy kapitał narodowy polski

11 października 2011 Maciej Rapkiewicz Analiza < 1 min

Zadłużenie publiczne jest coraz większym problemem dla państwa polskiego, dlatego nasz kraj potrzebuje mądrej polityki gospodarczej i fiskalnej. W przeciwnym razie Polska może stosunkowo szybko musieć zmierzyć się z problemami z wypłacalnością. Lato

31 maja 2011 Maciej Rapkiewicz Komentarz 5 min

Maciej Rapkiewicz bada podstawowe parametry finansów publicznych Szwajcarii i ich wpływ na sytuację polskich kredytobiorców. W sytuacji dużej niepewności na rynkach finansowych związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, obniżaniem ratingów lub zagrożeniem

8 kwietnia 2011 Maciej Rapkiewicz Komentarz 3 min

W pierwszym kwartale 2011 złoty osłabił się nieznacznie w stosunku do Euro, ale także do walut krajów naszego regionu z którymi zwykle się porównujemy - z Czechami i Węgrami. Analiza Macieja Rapkiewicza. Pierwszy

18 marca 2011 Maciej Rapkiewicz Komentarz 3 min

Trzęsienie ziemi, tsunami, promieniowanie radioaktywne. To wszystko dotknęło w ciągu kliku dni Japonię. Straty związane z kataklizmami szacowane są już na 190 mld dolarów amerykańskich. Oczywiste jest, że takie zdarzenia muszą mieć wpływ