4 stycznia 2010 Jan Filip Staniłko Analiza < 1

W  latach  1984-1994 Nowa Zelandia dokonała zasadniczych zmian w instytucjonalnej organizacji zarządzania polityką fiskalną. Na poziomie „makro” Fiscal Responsibility Act [w  wolnym  tłumaczeniu  „Ustawa  o  odpowiedzialnym  zarządzaniu pieniędzmi publicznymi”] z 1994 był odzwierciedleniem

9 września 2009 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

Statystyka długu publicznego zaniża rzeczywiste zadłużenie Polski. Oficjalnie dług publiczny do PKB wynosi około 47%. Jednak prawdziwe zadłużenie publiczne wynosi 200% PKB lub nawet więcej!  Sektor publiczny większość swych zobowiązań księguje dopiero w

29 czerwca 2009 Paweł Dobrowolski Analiza 2 min

Kredyt konsumencki to pożyteczny instrument, który jednak ma negatywne skutki uboczne w postaci zbytnio zadłużonych konsumentów. W ostatnim ćwierćwieczu państwa Europy zachodniej najpierw doświadczyły wzrostu dostępności kredytu, a następnie borykały się z rosnącą

22 stycznia 2009 prof. Łukasz Hardt Analiza 2 min

Pakty społeczne w Europie Zachodniej, czyli porozumienia zawierane między rządem, związkami zawodowymi oraz reprezentacją pracodawców, miały na celu głęboką reformę rynków pracy oraz poprawę finansów publicznych. Podstawowym celem, w warunkach ograniczania barier w

24 kwietnia 2008 Marek Dietl Analiza < 1

Jest zupełnie naturalne, ze ekspansja zagraniczna polskich firm zaczyna się od rynku europejskiego. Europa Zachodnia kusi dużą liczbą zamożnych konsumentów, a Europa Wschodnia to teren łatwej ekspansji.  Kolejnym regionem jest Ameryka Północna, a