10 grudnia 2006 prof. Krystyna Bobinska Analiza < 1

Analiza dotyczy analizy rządowej strategii dla transportu kolejowego do roku 2009. W ocenie pani doc. Bobińskiej strategia ta, mimo że poprawnie identyfikuje szereg problemów dotyczących funkcjonowania PKP, zawiera wiele słabych punktów. Pani ekspert

30 listopada 2006 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

Autor analizuje koszty i korzyści regulacji istniejącego w Polsce prawa, tak by były one korzystne dla obywateli. Celem raportu, jako dorocznego zestawienia bilansu kosztów, jest modyfikacja istniejących przepisów i dostosowania ich do funkcjonowania

1 października 2006 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

Analiza dotyczy możliwości wdrożenia w Polsce nowego programu Biblioteki podręczników szkolnych. Celem programu jest próba zaszczepienia inicjatywy korzystania, w przystępnej formie, z podręczników szkolnych. Autor prezentuje szerokie spektrum problemu. Zostały tu szczegółowo opisane

26 czerwca 2006 Paweł Dobrowolski Analiza < 1

W niniejszym opracowaniu zebraliśmy fakty i statystyki, które świadczą o tym, że: młodzi są dyskryminowani na rynku pracy, a model transferów międzygeneracyjnych   wypracowany w epoce wysokiej dzietności, stał się w epoce niskiej dzietności

Analiza skupia się na kilku kwestiach, kluczowych z punktu widzenia sprawności służby zdrowia, dokonując analizy problemów trapiących polski system oraz proponując rozwiązania z zakresu finansowania świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim koniecznych zmian instytucjonalno