11 sierpnia 2023 Urszula Kuczyńska Media 5 min

Najpierw pożary, potem powodzie - lato 2023 ma szansę się okazać tą kroplą, która przepełniła czarę. Zmian klimatycznych nie można już dłużej ignorować. Autorka jest ekspertką Instytutu Sobieskiego, autorką książki „Atom dla klimatu"

28 lipca 2023 prof. Tomasz G. Grosse Media 3 min

Odchodzenie w UE od jednomyślności, a następnie wymuszanie decyzji przez sankcje finansowe prowadzi na manowce. Dyplomacja niemiecka od dłuższego czasu zabiega o odejście od konsensualnych decyzji w ramach unijnej Wspólnej polityki zagranicznej i

25 lipca 2023 Urszula Kuczyńska Komentarz 11 min

Wiele argumentów przeciwko energetyce jądrowej, jakie padały w dyskusjach na przestrzeni ostatnich dekad dotyczyło nie tyle energii jądrowej, co systemowych ograniczeń jej wykorzystania: że budowa elektrowni jądrowych trwa zbyt długo, aby je uznać

Kilka lat temu, jednym z głównych tematów biznesowych rozmów był Internet Rzeczy (ang. IoT - Internet of Things). Później Przemysł 4.0 stał się głównym tematem. Teraz bez wątpienia najczęściej rozmawiamy o tym jak

14 lipca 2023 dr Tomasz Pawłuszko Komentarz 7 min

Szczyt Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w Wilnie był ważnym wydarzeniem w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Pod wieloma względami nawiązywał on do Koncepcji Strategicznej, przyjętej w Madrycie w 2022 roku. W dzisiejszej analizie próba oceny efektów