• Home
  • Innowacyjność w Polsce. Co można zmienić?

Innowacyjność w Polsce. Co można zmienić?

18 listopada 2016 dr Łukasz Skrok Raport 1

Istotą raportu jest zaprezentowanie rekomendacji dotyczących wspierania innowacyjności w Polsce. Przedstawiono ich dziewięć, uzupełniając je także pomniejszymi uwagami odnoszącymi się do kwestii innowacyjności. Sformułowane propozycje oparte zostały na syntezie istniejących diagnoz dot. innowacyjności w Polsce, wywiadach pogłębionych z ekspertami oraz doświadczeniu – praktycznym, eksperckim i akademickim – samego zespołu
autorów.

Nie rezygnując z ujęcia innowacyjności opierającego się na zasobach (to jest, identyfikacji kluczowych składowych procesu, takich jak kapitał ludzki, kapitał finansowy czy kapitał społeczny), praca nad rekomendacjami oparta została na wnioskach płynących z literatury nowej ekonomii instytucjonalnej, postrzegającej innowacyjność jako dynamiczny proces. Szukaliśmy rozwiązań, które przejawiać będą pożądane cechy, takie jak m.in. preferowanie perspektywy długoterminowej przy podejmowaniu decyzji, motywowanie do tworzenia wartości dodanej (zamiast przejmowania jej od innych podmiotów) czy uspołecznianie procesów decyzyjnych. Wielu z naszych propozycji towarzyszy przekonanie o  konieczności podejmowania innowacji instytucjonalnych i eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami.

Nasza praca realizowana była równoległe z istotnymi inicjatywami w obszarze innowacyjności (lub ściśle z nimi powiązanymi), w części z których braliśmy udział w ramach konsultacji społecznych. Powoduje to, że niektóre z naszych rekomendacji są już częściowo uwzględnione w toczących się właśnie pracach legislacyjnych lub projektowych. Mając tego pełną świadomość, wskazujemy jednak pewne dodatkowe aspekty rozwiązań będących obecnie w fazie doprecyzowywania.

Autorzy:  dr Marek Dietl, Łukasz Skrok, dr Bogusław Bławat, Bartłomiej Duplaga, Michał Franaszek, dr Piotr Hańczyc, Dawid Marciniak, Wojciech Rokosz, Mateusz Zawistowski

PRZECZYTAJ TEŻ  Deglomeracja czy degradacja?
Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.