• Home
  • Jak płacą Polacy w epoce pieniądza cyfrowego?

Jak płacą Polacy w epoce pieniądza cyfrowego?

6 sierpnia 2020 Janusz Wdzięczak Raport 2 min

Autorem raportu pt. Jak płacą Polacy w epoce pieniądza cyfrowego? Przed i po COVID-19 jest dr Janusz Wdzięczak, ekspert Instytutu Sobieskiego ds. ekonomicznych.

Raport ma na celu scharakteryzowanie postaw polskich gospodarstw domowych oraz polskich przedsiębiorstw w świecie finansów ze szczególnym uwzględnienie przemian spowodowanych pandemią COVID-19.

dr Janusz Wdzięczak: „Obecna sytuacja jest znaczącym wyzwaniem zarówno dla polskich rodzin jak i sektora przedsiębiorstw. Względnie wysoki poziom oszczędności pozwolił tym ostatnim przejść 'suchą stopą’ przez pierwszy etap kryzysu. Pełne konsekwencje pandemii poznamy w IV kwartale 2020 r. Jest wysoce prawdopodobne, że pewne nawyki finansowe polskich konsumentów oraz przedsiębiorstw takie jak np. częstsze korzystanie z płatności elektronicznych czy szczegółowa kontrola kosztów przedsiębiorstw, nabyte w wyniku pandemii, wpłyną na kształt postaw finansowych Polaków”.

Rekomendacje płynące z raportu są następujące:

1. W celu zwiększenia popularności finansów cyfrowych, nowe rozwiązania powinny w pierwszej kolejności bazować na potrzebach klientów, nie zaś na trendach technologicznych. W raporcie przedstawiono przykłady pokazujące, że coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, tworzone przez konkurujące ze sobą instytucje finansowe (np. banki) nie zawsze były doceniane przez konsumentów, którzy wolą proste i bardziej praktyczne rozwiązania.

2. W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowych (takich jak pandemia) należy, poza prowadzeniem standardowej polityki informacyjnej, związanej z zachowaniem bezpieczeństwa obywateli, wprowadzić politykę informacyjną, dotycząca życia gospodarczego i wpływu danego zagrożenia na procesy ekonomiczne. W epoce pieniądza cyfrowego fake newsy mogą znacznie wpływać na stabilność systemu finansowego, jak i całej gospodarki.

3. Menadżerowie i przedsiębiorcy w procesie zarządzania (także zarządzania finansami) powinni brać pod uwagę uwarunkowania społeczne i charakter polskich konsumentów. Nawet najlepsze praktyki w zakresie zarządzania wypracowane w krajach o innych niż polskie uwarunkowaniach kulturowo-społecznych, mogą być nieprzydatne w polskich realiach.

4. Problem zadłużenia małych i średnich przedsiębiorstw można znacząco rozwiązać dzięki rozwinięciu źródeł finansowania długoterminowego, do którego dostęp polskie MŚP mają znacznie utrudniony. Można to osiągnąć poprzez:

• Stworzenie funduszy pożyczkowych, udzielających wsparcia w długim okresie. Fundusze takie zapewnią stabilne finansowanie, zaś długi okres pozwoli przedsiębiorstwom na ich terminowe spłacanie.

• Większe otwarcie rynków finansowych na małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno w kontekście emisji akcji jak i obligacji.


Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030.
Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.

Dziękujemy za zapis na newsletter Instytutu Sobieskiego. Poniżej znajdują się linki do raportów.

  1. Gajda, Gałosz, Kuczyńska, Przybyszewska, Rajewski, Sawicki - Energetyka jądrowa - PDF
  2. Grosse, Seredyński - Spór o praworządność w UE - PDF
  3. Michałowski, Komorowski, Kozłowska - Polska cyfrowa po COVID-19 - PDF
  4. Hańczyc, Sochocka, Leszek - Opieka Medyczna nad osobami starszymi - PDF
  5. Wdzięczak, Michałowski - Jak płacą Polacy - PDF
  6. Przybyszewska, Seredyński - SMR dla Polski - PDF
  7. Kozłowska, Zaborowski - PPP dla tramwajów - PDF
  8. Seredyński, Pawłuszko - Polski Czołg - PDF
  9. Michałowski - Polska (prawdziwie) cyfrowa - PDF
  10. Michałowski - Iot i AI w Polsce - PDF
  11. Konopinski (red) - Uruchomienie CPK - PDF
  12. Seredyński, Pawłuszko - Samoloty bojowe - PDF
  13. Stys, Foks - Gospodarowanie ZSEE - PDF
  14. Dietl et al - Polska Innowacyjność - PDF
  15. Styś, Foks - Circular Economy - PDF
  16. Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - PDF
  17. Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - PDF
  18. Kędzierski (red) - Jak cyfryzować Polskę - PDF
  19. Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - PDF
  20. Krygiel - Aktywność obywatelska - PDF
  21. Zajdler, Gałczyński - Smartsument - PDF
  22. Soloch, Dryblak, Żurawski - Organizacje proobronne - PDF
  23. Lommot-Janowicz (red.) - Dobre Praktyki - PDF
  24. Stys, Foks - Rynek gospodarowania odpadami - PDF
  25. Poradnik - Niezbędne zmiany prawa - PDF
  26. Poradnik - TUW w samorządzie - PDF
  27. Soloch, Dryblak - Budowanie zdolności obronnych - PDF
  28. Skiba, Rapkiewicz, Kędzierski (red.) - Węgry Orbana - PDF
  29. Rapkiewicz (red.) - Budowa wspólnoty finansowej - PDF
  30. Zajdler - Future of gas pricing - PDF
  31. Staniłko (red) - Europejski ład - PDF
  32. Zajdler - Farmy wiatrowe - PDF
  33. Krajewski-Siuda (red.) - Samoleczenie - PDF
  34. Rapkiewicz (red.) - Efektywność - PDF
  35. Hara, Zajdler, Staniłko - Formuły cenowe - PDF
  36. Staniłko (red.) - Katastrofa - PDF
  37. Zawisza - Gaz dla Polski - PDF
  38. Krajewski-Siuda, Romaniuk - Zdrowie publiczne - PDF
  39. Piskorski (red.) - Szkoła domowa - PDF
  40. Skiba - Rządzić państwem - PDF
  41. Dobrowolski - Prawdziwy dług - PDF