SMR dla Polski

20 grudnia 2019 Anna Przybyszewska Raport 2 min

Autorką raportu „Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski” jest Anna Przybyszewska, współpracująca z Filipem Seredyńskim, członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i ekspertem ds. obrony narodowej.

Raport powstał ponieważ:

 • misją Instytutu Sobieskiego jest Tworzenie idei dla Polski
 • autorzy chcą, żeby Polska wykorzystała niszę biznesową i technologiczną związaną z tworzeniem i eksploatacją małych, modułowych reaktorów atomowych (SMR)
 • eksperci IS wierzą, że jeśli Polska będzie liderem w wykorzystaniu technologii SMR, to polskie firmy, specjaliści oraz inżynierowie, będą mogli rozwijać i eksportować know-how związany z małymi reaktorami atomowymi

W raporcie przedstawiono dokumenty związane z polityką energetyczną Polski, pokazano ważne ekonomiczne aspekty związane z SMR’ami oraz bariery dla wprowadzenia tej technologii.

Raport wymienia trzy potencjalne obszary implementacji w Polsce technologii SMR. Są to:

 •  zabezpieczenie dostaw energii z odnawialnych źródeł energii,
 •  zaspokojenie potrzeb ciepła sieciowego,
 •  zastosowanie w przemyśle.

Autorzy raportu podkreślają, że technologia SMR nie stanowi konkurencji dla obecnego Programu Jądrowego w Polsce i powinna rozwijać się równocześnie.

Raport zawiera sześć rekomendacji dla Polski:

 1. Polska powinna jak najszybciej wdrożyć program redukcji emisji dwutlenku węgla. W tym celu rekomenduje się ukierunkowanie działań na zwiększenie wykorzystania jądrowych i odnawialnych źródeł energii.
 2. Zmiana polityki energetycznej Polski powinna przebiegać w sposób zrównoważony, oparty na synergii źródeł jądrowych i odnawialnych.
 3. Polska powinna zmierzać w kierunku stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla zwiększenia wykorzystania synergii odnawialnych i jądrowych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 4. Istnieje w Polsce potencjalny rynek zbytu SMR, nie będący konkurencją dla wielkoskalowej energetyki jądrowej.
 5. Tylko zdecydowane działania polskich decydentów mogą skutkować aktywnym uczestnictwem w tworzącym się rynku SMR.
 6. Znalezienie finansowania dla projektów SMR bez udziału lub z niewielkim udziałem państwa jest możliwe.

Filip Seredyński, członek zarządu Instytut Sobieskiego, współpracujący z autorką raportu, powiedział, <<Raport jest elementem programu Instytutu Sobieskiego „30 nowych idei dla Polski na 3-cią dekadę XXI wieku”. Jeśli Polska będzie liderem w wykorzystywaniu technologii SMR, mamy szansę zbudować cały ekosystem firm i specjalistów, którzy następnie będą mogli swój know-how zdobyty w Polsce eksportować na cały świat.>>

Bartłomiej Michałowski, członek zarządy Instytutu Sobieskiego i ekspert ds. nowych technologii dodał <<Działania związane z ograniczaniem emisji CO2 są wyzwaniem dla większości państw. Technologie SMR mogą taką emisję ograniczać. Dostawa rozwiązań, które ograniczają emisję to jest wielki rynek. Polska i polskie firmy powinny mieć w tym rynku swój udział.>>.

Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.