• Home
 • Polskie firmy z rynku robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO

Polskie firmy z rynku robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO

6 września 2023 Bartłomiej Michałowski Raport 4 min

Autorami raportu pt. „Polskie firmy z rynku robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz finansowanie pre-IPO”, są Bartłomiej Michałowski, członek zarządu i ekspert IS ds. nowych technologii, Aureliusz Górski ekspert w dziedzinie coworkingu i współzałożyciel AIP Business Link oraz dr Łukasz Kryśkiewicz adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Niniejszy raport wpisuje się w serię raportów publikowanych przez Instytut Sobieskiego, których celem jest zwrócenie uwagi polskich decydentów politycznych i ekonomicznych na obszary gospodarki, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju Polski. Celem raportów Instytutu Sobieskiego jest pokazywanie w przystępny sposób szans, możliwości i rekomendacji rozwiązań. Tematem raportu są innowacyjne polskie firmy z rynku robotyki, Internetu rzeczy i sztucznej inteligencji oraz ich finansowanie w tzw. serii B lub pre-IPO. Polskimi firmami określamy te firmy, których większościowymi właścicielami są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.stytut Sobieskiego jest prywatnym, niezależnym think-tankiem z misją tworzenia idei dla Polski. Wierzymy w Polskę silną, sprawną, niezależną i ambitną. Polskę, w której zachowana jest równowaga pomiędzy wolnością i odpowiedzialnością obywatelską.

W raporcie pokazujemy 50 takich firm. Odpowiedzialnością liderów politycznych i gospodarczych Polski jest tworzenie warunków, aby takie firmy mogły się rozwijać. W tym procesie kluczowe jest zapewnienie finansowania poprzez bezpośrednie inwestowanie w wybrane spółki, ale również poprzez kupowanie i wykorzystywanie ich produktów.

Żeby Polska była silnym, sprawnym, niezależnym i ambitnym państwem, polscy obywatele muszą być właścicielami firm, których produkty i rozwiązania są innowacyjne i konkurują na całym świecie. Przez ostatnie lata stworzyliśmy w Polsce szeroki ekosystem funduszy zalążkowych i finansowania firm na bardzo wczesnym etapie. Dziś, jeśli młody inżynier ma pomysł, dostanie pierwszy milion złotych na pierwsze prace relatywnie łatwo. Przysłowiowe schody zaczynają się, gdy potrzebne są środki na większą produkcję i ekspansję. Wówczas wiele firm jest zmuszonych opuszczać Polskę. Żeby odwrócić ten trend, powinniśmy w kraju mieć:

 1. Duże fundusze inwestycyjne przeznaczone na firmy nowych technologii, które mają już produkty i chcą przyśpieszyć swój rozwój.
 2. Transparentny i konkurencyjny mechanizm wyłaniania firm technologicznych zakładanych przez Polaków i szukających finansowania pre-IPO.
 3. Społeczną akceptację na inwestowanie znaczących środków publicznych w firmy prywatne i akceptację dla faktu, że przy najlepszych chęciach wszystkich stron, zapewnieniu transparentnych i uczciwych zasad, nie wszystkie przedsięwzięcia, zwłaszcza techniczne, kończą się sukcesem.
 4. Konkurencyjne warunki płacy i pracy dla najlepszych inżynierów i managerów (tzw. talentów), żeby wybierali pracę w polskich firmach technologicznych.
 5. Kulturę kupowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań przez decydentów największych polskich spółek, instytucji publicznych oraz wojska.
 6. Politykę zachęt i wspierania wydatków na badania i rozwój, oraz inwestowanie w spółki, które tworzą i patentują nowe rozwiązania i technologie.
 7. Kulturę aktywnego poszukiwania oraz gotowość angażowania się w międzynarodowe partnerstwa, umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, co przyczyni się do globalnej konkurencyjności polskich firm i gospodarki.

Partner raportu:

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oferuje instrumenty wspierające rozwój firm, samorządów i osób prywatnych oraz inwestuje w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Poprzez fundusze PFR zapewnia finansowanie długoterminowe dla rentownych projektów, realizowanych w wybranych sektorach gospodarki, w tym m.in. produkcji przemysłowej, energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

PFR to przeszło 400 pracowników, 21,6 miliarda złotych zainwestowanych w rozwój polskich firm i gospodarki, 240 mln złotych zainwestowanych zagranicą i 800 mln złotych w funduszach Venture Capital, wspierających polskie startupy.

Pełna informacja o Polskim Funduszu Rozwoju jest dostępna na stronie internetowej: Kim jesteśmy i co robimy – Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (pfr.pl)

INFORMACJE O PROGRAMIE PFR TECHHUB

Koncepcja programu Tech Hub zrodziła się z refleksji, iż pomimo spektakularnego wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich 3 dekadach, brakuje nam rodzimych, międzynarodowych liderów w obszarze zaawansowanych technologii. Dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego wskazują na stosunkowo niski udział towarów wysokotechnologicznych w polskim eksporcie oraz na powiększające się ujemne saldo przychodów w stosunku do wydatków z tytułu wykorzystania własności intelektualnej.

To obszar wymagający kompleksowego podejścia oraz stworzenia w Polsce dedykowanych instrumentów, na bazie najlepszych światowych praktyk, skierowanych do grupy przedsiębiorstw, dla których brak odpowiedniej oferty inwestycyjnej na rynku finansowym. Dotyczy to w szczególności firm, które rozwijają się w sposób dynamiczny, nie są już startupami, ale ze względu na stosunkowo krótką obecność na rynku nie zdążyły osiągnąć odpowiedniej skali. Wsparcie finansowe tych przedsiębiorców umożliwi im opracowanie nowych produktów, zwiększenie mocy produkcyjnych czy wejście na nowe rynki zagraniczne.

Strategia PFR na lata 2022-25 uwzględnia inwestycje w wysokie technologie. W tym celu, w Departamencie Programów Rozwojowych, uruchomiony został program, Tech Hub, którego celem jest wsparcie kapitałowe polskich firm z sześciu kluczowych branż:

• zaawansowana elektronika i robotyka,
• 5G i Internet rzeczy,
• sztuczna inteligencja (AI) i technologie cyfrowe,
• branża dronowa (U-Space),
• technologie kosmiczne (New Space),
• chemia i inżynieria materiałowa.

Branże zostały określone w oparciu m. in. o dotychczasową oraz przewidywaną dynamikę wzrostu wartości branży, strategiczne znaczenie wskazanych branż dla Polski, istnienie polskich przedsiębiorstw działających w tych obszarach, dużą liczbę i dostępność wykwalifikowanych specjalistów, liczny sektor pracowników naukowych na uczelniach, synergie z innymi branżami oraz wielkość pośredniego wpływu na całą gospodarkę Polski.


Infografika

Chcesz pobrać ten raport?
Zapisz się do naszego newslettera.

Zapisałeś się! Potwierdzenie znajdziesz w skrzynce

Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie

Instytut Sobieskiego wykorzysta podany e-mail do wysyłki informacji o nowych publikacjach i wydarzeniach.

Dziękujemy za zapis na newsletter Instytutu Sobieskiego. Poniżej znajdują się linki do raportów.

 1. Gajda, Gałosz, Kuczyńska, Przybyszewska, Rajewski, Sawicki - Energetyka jądrowa - PDF
 2. Grosse, Seredyński - Spór o praworządność w UE - PDF
 3. Michałowski, Komorowski, Kozłowska - Polska cyfrowa po COVID-19 - PDF
 4. Hańczyc, Sochocka, Leszek - Opieka Medyczna nad osobami starszymi - PDF
 5. Wdzięczak, Michałowski - Jak płacą Polacy - PDF
 6. Przybyszewska, Seredyński - SMR dla Polski - PDF
 7. Kozłowska, Zaborowski - PPP dla tramwajów - PDF
 8. Seredyński, Pawłuszko - Polski Czołg - PDF
 9. Michałowski - Polska (prawdziwie) cyfrowa - PDF
 10. Michałowski - Iot i AI w Polsce - PDF
 11. Konopinski (red) - Uruchomienie CPK - PDF
 12. Seredyński, Pawłuszko - Samoloty bojowe - PDF
 13. Stys, Foks - Gospodarowanie ZSEE - PDF
 14. Dietl et al - Polska Innowacyjność - PDF
 15. Styś, Foks - Circular Economy - PDF
 16. Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - PDF
 17. Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - PDF
 18. Kędzierski (red) - Jak cyfryzować Polskę - PDF
 19. Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - PDF
 20. Krygiel - Aktywność obywatelska - PDF
 21. Zajdler, Gałczyński - Smartsument - PDF
 22. Soloch, Dryblak, Żurawski - Organizacje proobronne - PDF
 23. Lommot-Janowicz (red.) - Dobre Praktyki - PDF
 24. Stys, Foks - Rynek gospodarowania odpadami - PDF
 25. Poradnik - Niezbędne zmiany prawa - PDF
 26. Poradnik - TUW w samorządzie - PDF
 27. Soloch, Dryblak - Budowanie zdolności obronnych - PDF
 28. Skiba, Rapkiewicz, Kędzierski (red.) - Węgry Orbana - PDF
 29. Rapkiewicz (red.) - Budowa wspólnoty finansowej - PDF
 30. Zajdler - Future of gas pricing - PDF
 31. Staniłko (red) - Europejski ład - PDF
 32. Zajdler - Farmy wiatrowe - PDF
 33. Krajewski-Siuda (red.) - Samoleczenie - PDF
 34. Rapkiewicz (red.) - Efektywność - PDF
 35. Hara, Zajdler, Staniłko - Formuły cenowe - PDF
 36. Staniłko (red.) - Katastrofa - PDF
 37. Zawisza - Gaz dla Polski - PDF
 38. Krajewski-Siuda, Romaniuk - Zdrowie publiczne - PDF
 39. Piskorski (red.) - Szkoła domowa - PDF
 40. Skiba - Rządzić państwem - PDF
 41. Dobrowolski - Prawdziwy dług - PDF